Publiczny Żłobek w Czudcu

ul. Rzeszowska 33

38 - 120 Czudec

Numer telefonu: 17 2508515

e-mail: Zlobek@czudec.pl


Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych:

Daniel Panek

e-mail: daneosobowe@czudec.pl