Misja i wizja Publicznego Żłobka w Czudcu

Misją naszego żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności.

Nasi podopieczni rozwijają swoją aktywność, zainteresowania poprzez poznawanie otaczającego świata wszystkimi zmysłami. Poprzez ciekawe zajęcia edukacyjno - wychowawcze kształtujemy wyobraźnię, postawę twórczą, otwartą na innych.

W naszej pracy podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, zaspokajamy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności.

Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy. Przyzwyczaja się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

„Nasze dzieci” dzięki zdobytej u nas wiedzy i umiejętności opuszczając żłobek będą otwarte na świat i przygotowane do podjęcia dalszej nauki w przedszkolu. Będą gotowe na odnoszenie sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości oraz radzenie sobie z trudnościami.